แป้นพิมพ์ v2.94 ติดตามออก

  • แก้ไข: เลือกการเข้าสู่ระบบคลิปบอร์ดใช้งานซึ่งไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรมที่เกิดขึ้นจริง.
  • สำเนาของบันทึกสามารถดำเนินการได้ในเวลาเดียวกัน. เราเพิ่มฟังก์ชันนี้แยก leaks หน่วยความจำ และสนับสนุนการทำงานมีเสถียรภาพของโมคนตัดไม้.
  • We have worked hard to provide you with the best possible solution to fix the issue which appears after release of the latest Internet Explorer security update. Unfortunately, we did not find a workaround yet, so we were forced to disable the keyboard logging in the IE window.

Leave a Reply

Your email address will not be published.