แป้นพิมพ์ติดตาม 2.93 การเผยแพร่

  • ตัวเลือกใหม่ของการติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยให้การแยกการสร้างทางลัดของเมนูเริ่ม.
  • ล็อกการปรับปรุง ด้วยปุ่มสองปุ่มที่ช่วยให้การเปิดบันทึกวันถัดไป และก่อนหน้า, ว่าถ้าพวกเขามี อยู่.