แป้นพิมพ์ติดตาม 2.92 ออก

  • เราเพิ่มคำแนะนำสำหรับปุ่มหลักเพื่อปรับปรุงการใช้งาน GUI.
  • A confirmation was added to the button “;Exit”; การเลิกจ้างที่ไม่คาดคิดของแอพลิเคชันรวม.