ไม่มีหมวดหมู่

แป้นพิมพ์ v2.94 ติดตามออก

แก้ไข: เลือกการเข้าสู่ระบบคลิปบอร์ดใช้งานซึ่งไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรมที่เกิดขึ้นจริง. สำเนาของบันทึกสามารถดำเนินการได้ในเวลาเดียวกัน. เราเพิ่มฟังก์ชันนี้แยก leaks หน่วยความจำ และสนับสนุนการทำงานมีเสถียรภาพของโมคนตัดไม้. เราได้ทำงานหนักเพื่อให้คุณเลือกดี [และ hellip;]

แฟ้มบันทึกจะทำให้ระเบียน

คำถาม: แฟ้มบันทึกจะทำให้ระเบียน. นอกจากนี้, จำนวนครั้งที่แสดงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ มีขีดสำคัญการทำ. วิธีการแก้ไขปัญหานี้? คำตอบ: คุณต้องระบุชื่อแฟ้มที่เหมาะสมและตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกแฟ้มบันทึก.