ผู้เขียนข่าว: การสนับสนุน

แป้นพิมพ์ติดตาม 2.93 การเผยแพร่

ตัวเลือกใหม่ของการติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยให้การแยกการสร้างทางลัดของเมนูเริ่ม. ล็อกการปรับปรุง ด้วยปุ่มสองปุ่มที่ช่วยให้การเปิดบันทึกวันถัดไป และก่อนหน้า, ว่าถ้าพวกเขามี อยู่.

Keyboard Tracer 2.92 released

We added tooltips for the main buttons to improve the GUI usability. A confirmation was added to the button “;Exit”; to exclude an unexpected termination of the application.