Author Archives: Support

Tastaturet Tracer 2,93 utgitt

Et nytt alternativ programmet installert kan utelukke etablering av startmenysnarveien. Logg oppdatert med to knapper slik at åpne neste og forrige dag loggene, sikkert hvis de finnes.

Tastaturet Tracer 2,92 utgitt

Vi lagt til verktøytips for de viktigste knappene for å forbedre GUI. A confirmation was added to the button “;Exit”; utelate en uventet avslutning av programmet.